ติดต่อเรา

สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ 239 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ 053-943154, 053-943693
อีเมล์ : osm.oou@cmu.ac.th , osm.cmu@gmail.com